Пронајдете го својот ТМ учител сега

"Бев претпазлив со медитирањето ... но пријателите зборуваа за здравствените придобивки. Затоа го посетив курсот и започнав, не пропуштив ниту ден од тогаш и тоа направи огромна разлика во мојот живот".

Џорџ Стефанополус

Четири главни наоди од истражувањата
покажуваат дека ТМ го подобрува здравјето на срцето

Веќе знаете дека здравјето на вашето срце е од витално значење за активен, исполнет живот, но дали знаете за истражувањата на Трансценденталната Медитација поврзани со срцето и како оваа ненапорна и пријатна техника го заштитува вашето срце?

Намалете го крвниот
притисок природно

Во своето списание „Хипертензија", Американското здружение за срце објави дека техниката на Трансцендентална Медитација е единствената медитативна техника за која се покажало дека го намалува крвниот притисок.

Откритие на Американското здружение за срце -
Намален крвен притисок

Health Chart 1

Извор: Хипертензија

48% намалување на срцев и мозочен удар

Health Chart 2

Извор: Циркулација, кардиоваскуларен квалитет и резултати (Circulation Cardiovascular Quality and Outcomes)

Големо намалување на срцев и мозочен удар

Петгодишната студија на пациенти со коронарна срцева болест покажа намалување за 48% на срцев удар, мозочен удар и смртност кај оние кои ја практикуваат Трансценденталната Медитација во споредба со другите медитативни техники.

Намалување на високиот холестерол

Оваа студија во списанието за човековиот стрес открила дека луѓето со висок холестерол кои ја практикуваат техниката на TM имале големо намалување на нивото на холестерол во споредба со контролната група.

Трансценденталната медитација го намалува холестеролот

Health Chart 3

Извор: Списание за клиничка психологија, 1989 (Journal of Clinical Psychology, 1989; 45:957-974)

Намалено задебелување на каротидната артерија

Извор: Мозочен удар

Намалување на атеросклерозата

Оваа студија покажа дека оние кои ја научиле ТМ покажале намалување на задебелувањето на каротидната артерија. Спротивно на тоа, кај контролната група која добила здравствена едукација за исхрана и вежбање, артериите продолжиле да се задебелуваат.

Џес

„Едноставно е и лесно"

Бери Сомерс

„Беше трансформирачко"

Направете го првиот чекор сега

или контактирајте нè за да закажете состанок

Кликнете овде за нашата политика за приватност

Студии за ефектот на ТМ врз здравјето

Објавено од 2000 г. до денес

Кликнете за повеќе

Реакција на крвниот притисок на Трансценденталната Медитацијa: мета-анализа. Американско списание за хипертензија, 2008 21 (3):310-316
Влијанието на Трансценденталната Медитација врз левата вентрикуларната маса кај Афро-Американските адолесценти. Комплементарна и алтернативна медицина базирана на докази, 2012:923153, 1-6
Клиничка и предклиничка примена на програмата на Трансцендентална Медитацијa во превенцијата и лекувањето на примарната (есенцијална) хипертензија и кардиоваскуларните болести кај младите и возрасните. Тековни осврти за хипертензија, 2006 2(3):207-21
Влијанието на намалување на стресот врз примарната (есенцијална) хипертензија и кардиоваскуларните заболувања. Меѓународно списание за спортска наука, 2008 4(12):1-30
Превенција и лекување на кардиоваскуларните болести кај адолесцентите и возрасните преку програмата на Трансцендентална Медитација: дополнет истражувачки осврт. Тековни осврти за хипертензија, 2012 8(3):227-242
Влијанието на Трансценденталната Медитација врз смртноста кај постарите Афро-Американци со хипертензија – осумгодишно следење. Списание за општествено однесување и личноста, 2005 17(1):201-216
Влијанието на Трансценденталната Медитација врз кардиоваскуларната функција при одмор и за време на акутен стрес кај адолесцентите со висок нормален крвен притисок. Списание за психосоматски истражувања, 2001 51(4):597-605
Влијанието на намалување на стресот врз амбулаторниот крвен притисок кај Афро-Американските адолесценти. Американско списание за хипертензија, 2004 17(4):366-369
Ефектите од Трансценденталната Медитација врз крвниот притисок: научен осврт. Современи психолошки студии, 2006 11:1-11
Нешто дополнително освен лекови и режим на исхрана: алтернативен пристап за намалување на крвниот притисок. Научна изјава од Американската асоцијација за срце. Хипертензија, 2013 61(6):1360-1383
Ефекти од намалување на стресот врз каротидната атеросклероза кај Афро-Американци со висок крвен притисок. Мозочен удар, 2000 31(3):568-573
 
Ефектите на Трансценденталната Медитација врз симптомите и електрокардиографските промени кај пациентите со кардијален синдром Х: пилот студија. Американско списание за кардиологија, 2000 85(5):653-655
Ефектите на мултимодалната природна медицинска програма врз каротидната атеросклероза кај постари лица: пилот испитување на Махаришиевата Ведската медицина. Американско списание за кардиологија, 2002 89(8):952-958
Ефектите од програмата на Трансцендентална Медитација врз користењето дрога и алкохол кај студентите. Кардиолошко истражување и пракса, објавено на интернет 2011:537101
Ефективноста на Трансценденталната Медитацијa врз функционалниот капацитет и квалитетот на живот кај Афро-Американците со конгестивна срцева слабост: произволна контролирана студија. Етникуми и болести, 2007 17:72-77
Трансцендентална Медитација, хипертензија и срцева болест. Австралиски семеен доктор, 2002 31:164-168
Дали менаџирањето на стресот игра улога во намалувањето на хипертензијата кај Афро-Американците? Етникуми и болести , 2001 11:788-79
Произволно контролирано испитување на ефектите од програмата на Трансцендентална Медитација врз крвниот притисок, психолошката вознемиреност и справувањето со проблеми кај тинејџерите и младите лица. Американско списание за хипертензија, 2009 22(12):1326-1331
Одговор на критичарите за истражувањето на Трансценденталната Медитација за превенција и контрола на хипертензија. Списание за хипертензија, 2005 23(5):1107-1108
Трансцендентална Медитација за примарна и секундарна превенција на коронарната срцева болест. Срце и ум: Праксата на коронарна психологија, 2-ро издание, (ст. 365-379). Вашингтон: Американска психолошка асоцијација, 2011
Ефектите на произволно контролирано испитување на Трансценденталната Медитација врз компоненти на метаболичниот синдром кај субјекти со коронарна срцева болест. Архиви на интерната медицина, 2006 166(11):1218-1224
Програми за намалување на стресот кај пациенти со покачен крвен притисок: систематски осврт и мета-анализа. Тековни извештаи за хипертензија, 2007 9(6):520-5
Реакција на научната изјава на Американската асоцијација за срце за алтернативните методи и крвниот притисок: доказ за зголемување на рејтингот на Трансценденталната Медитација. Хипертензија, 2013 62(6):e42
Намалување на стресот во превенцијата и третманот на кардиоваскуларните болести кај популација со висок ризик која не добива соодветна здравствена заштита: преглед на контролирани истражувања на програмата на Трансцендентална Медитација. Списание за општествено однесување и личноста, 2005 17(1):159-180
Произволно контролирано испитување на намалувањето на стресот кај Афро-Американците третирани за хипертензија подолго од една година. Американско списание за хипертензија, 2005 18(1):88-98
Долгорочни ефекти на намалувањето на стресот врз смртноста кај лица со системска хипертензија кои се постари од 55 години. Американско списание за кардиологија, 2005 95(9):1060-1064
Бихејвиорален третман на хипертензивна срцева болест кај Афро-Американците: образложение и дизајн на произволно контролирано испитување. Бихејвиорална медицина, 2001 27(2):83-95
Намалување на стресот во секундарната превенција на кардиоваскуларни болести: произволно, контролирано испитување на Трансценденталната Медитација и здравственото образование кај Афро-Американците. Известување: Кардиоваскуларен квалитет и резултати, 2012 5(6):750-758
Програмата на Трансцендентална Медитацијa: намалување на ризикот од срцеви болести и смртност, и подобрувње на квалитетот на живот кај Афро-Американците. Етникуми и болести, 2001 11:159-160
Превенција на кардиоваскуларните болести и промоција на здравјето со програмата на Трансцендентална Медитација и на Махаришиевиот здравствен систем заснован на свеста. Етникуми и болести, 2006 16(3) Додадок 4:15-26
Преглед на контролирано истражување на програмата на Трансцендентална Медитација и кардиоваскуларните болести – ризик фактори, морбидитет и смртност. Осврт на Кардиологијата, 2004 12(5):262-266
Психосоцијален стрес и кардиоваскуларни болести. Дел 2: ефективноста на програмата на Трансцендентална Медитација во третманот и превенцијата. Бихејвиорална медицина, 2002 28(3):106-123
Психосоцијален стрес и кардиоваскуларни болести. Дел 3: клинички и регулативни импликации на истражувањето на програмата на Трансцендентална Медитација. Бихејвиорална медицина, 2005 30(4):173-183

Објавени пред 2000 г.

Кликнете за повеќе

Ефектот на Трансценденталната Медитација врз благата и умерена хипертензија. Списание на Асоцијацијата на доктори на Индија, 1981 29:591-596
Испитување на намалувањето на стресот за хипертензија кај постари Афро-Американци: II. Анализи на полови и ризични подгрупи. Хипертензија, 1996 28(2):228-237
Стрес, намалување на стресот и хипертензија кај Афро-Американците. Списание на Националната лекарска асоцијација, 1997 89(7):464-476
Ефектот од медитацијата врз серумскиот холестерол и крвниот притисок. Списание на Израелската здравствена асоцијација, 1978 95(1):1-2 Финансиски достапно менаџирање на хипертензијата: споредба на терапии со лекови со алтернативна програма. Американско списание за здравствена заштита, 1966 2(4):427-437
Во потрага по оптимален третман за хипертензија: преглед и фокус на Трансценденталната Медитацијa. Личност, зголемен крвен притисок и примарна (есенцијална) хипертензија (ст.291-312). Вашингтон: Издавачка корпорација Хемисфера,1992
Произволно контролирано испитување на намалување на стресот за хипертензија кај постари Афро-Американци. Хипертензија, 1995 26(5):820-827
Систолен крвен притисок и долгорочно практикување на Трансцендентална Медитација и ТМ Сиди програма: ефектите на ТМ врз систолниот крвен притисок. Психосоматска медицина, 1983 45(1):41- 46
Намалување на стресот и спречување на хипертензија: прелиминарна поддршка за психо-неуроендокринолошкиот механизам. Списание за алтернативна и комплементарна медицина, 1995 1(3):263-283
Контролирана студија за ефектите на Трансценденталната Медитацијa врз кардиоваскуларната реактивност и амбулаторниот крвен притисок. Меѓународно списание за Неврологија, 1997 89(1/2):15-28
Корист од програмата на Трансцендентална Медитацијa во лекувањето на пациенти со коронарна артериска болест. Американско списание за кардиологија, 1966 77 (10):867-870