Пронајдете го својот ТМ учител сега

"Нуркам во внатрешноста" преку техниката на Трансцендентална Медитација повеќе од 30 години. ТМ го промени мојот живот, мојот свет ... Целата анксиозност и страв и други нешта кои едноставно нѐ убиваат – сето тоа почна да исчезнува."

Дејвид Линч

Искусете длабоко, долготрајно ослободување од анксиозноста за
да бидете посреќни

Животот може да биде бурен, надворешните притисоци и нашиот внатрешен глас може да нѐ натераат да се почувствуваме анксиозно. За да ја отстраните негативноста и да пристапите до вашата внатрешна сила, пробајте ја Трансценденталната Медитација, ненапорна медитативна техника која е научно докажана.

Намалување на анксиозноста

146 независни студии покажаа дека Трансценденталната Медитација е значително поефективна во намалувањето на хроничната анксиозност од останатите техники.

Мета анализа

Anxiety Chart 1

Извор: Списание на Клиничка Психологија, 1989 (Journal of Clinical Psycholoy, 1989; 45:957-974)

 

Meta analysis of anxiety studies

Self-realisation: a meta-analysis.

Ослободете се од анксиозноста

Ефекти на Трансценденталната Медитација врз хроничната анксиозност: мета анализа на произволни и контролирани испитувања.

Расел Бренд

"Во тој медитативен простор јас сум ослободен од постојаното размислување, постојаниот страв, анксиозноста и чувството дека не сум доволно добар"

Лена Дунам

"ТМ ме потсетува на мојата природна состојба"

Направете го првиот чекор сега

или контактирајте нè за да закажете состанок

Кликнете овде за нашата политика за приватност

Истражувања на ефектот на Трансцендентална Медитација врз стресот и анксиозноста

Објавени од 2000 г. до денес

Кликнете за повеќе

Влијанието на намалување на стресот врз негативното однесување на адолесцентите. Резултати за здравјето и квалитетот на животот, 2003 1(1):1]
Влијанието на Трансценденталната Медитација врз кардиоваскуларната функција при одмор и за време на акутен стрес кај адолесцентите со висок нормален крвен притисок. Списание за психосоматски истражувања, 2001 51(4):597-605
Влијанието на намалување на стресот врз амбулаторниот крвен притисок кај Афро-Aмериканските адолесценти. Американско списание за хипертензија, 2004 17(4):366-369
Намалување на стресот на работното место преку програмата на Трансцендентална Медитација. Списание за општествено однесување и личноста, 2005 17(1):235-276
Ефекти од намалување на стресот врз каротидната атеросклероза кај Афро-Aмериканци со висок крвен притисок. Мозочен удар, 2000 31(3):568-573/div>
Ефекти од намалување на стресот при примена на Трансценденталната Медитација кај лица со ХИВ. Грижа за заболени од СИДА: Психолошки и социо-медицински аспекти на СИДА/ХИВ, 2013 25(10):1291-1297.
Намалена психолошка вознемиреност кај ученици од расни и етнички малцинства кои ја практикуваат програмата на Трансценденталната Медитација. Списание за советодавна психологија, 2011 38(2):109-116
Elder C, Nidich S, Moriarty F, Nidich R. Effect of Transcendental Meditation on employee stress, depression, and burnout: a randomized controlled study. The Permanente Journal 2014 18(1):19-23.
Примена на техниката на Трансцендентална Медитација за намалување на симптомите на Хиперкинетски синдром (ADHD) преку намалување на стресот и анксиозноста: истражувачка студија. Тековни проблеми во образованието, 2008 [на интернет] 2008 10(2)
Дали менаџирањето на стресот игра улога во намалувањето на хипертензијата кај Афро-Aмериканците? Етникуми и болести, 2001 11:788792
Ефекти на техниката на Трансцендентална Медитација врз хроничната анксиозност: мета-анализа на произволни контролирани испитувања. Списание за алтернативна и комплементарна медицина, 2013 19:1-12
Програми за намалување на стресот кај пациенти со покачен крвен притисок: систематски осврт и мета-анализа. Тековни извештаи за хипертензија, 2007
Значително намалување на посттрауматските симптоми на стрес кај бегалците од Конго во рок од 10 дневна пракса на Трансценденталната Медитација. Списание за трауматски стрес, 2014 27(1):112-115
Ефекти на Трансценденталната Медитација кај ветераните од „Операцијата за долготрајна слобода" и „Операцијата за слобода на Ирак" со посттрауматско стресно нарушување: пилот студија. Воена медицина, 2011 176(6):626–630
Намалување на стресот во превенцијата и третманот на кардиоваскуларните болести кај популација со висок ризик која не добива соодветна здравствена заштита: преглед на контролирани истражувања на програмата на Трансцендентална Медитација. Списание за општествено однесување и личноста, 2005 17(1):159-180
Произволно контролирано испитување на намалувањето на стресот кај Афро-Американците третирани за хипертензија подолго од една година. Американско списание за хипертензија, 2005 18(1):88-98
Долгорочни ефекти на намалувањето на стресот врз смртноста кај лица со системска хипертензија кои се постари од 55 години. Американско списание за кардиологија, 2005 95(9):1060-1064
Намалување на стресот во секундарната превенција на кардиоваскуларни болести: произволно, контролирано испитување на Трансценденталната Медитација и здравственото образование кај Афро-Американците. Објава: Кардиоваскуларен квалитет и резултати, 2012 5(6):750-758
Ефекти на Трансценденталната Медитација врз функционирањето на мозокот и реактивноста на стрес кај студентите. Меѓународно списание за психофизиологија, 2009 71(2):170-176
Ефекти од групна практика на програмата на Трансцендентална Медитација врз биохемиските показатели на стрес кај луѓе што не медитираат: проспективна студија. Списание за општествено однесување и личноста, 2005 17(1):339-376
Психосоцијален стрес и кардиоваскуларни болести. Дел 2: ефективноста на програмата на Трансцендентална Медитација во третманот и превенцијата. Бихејвиорална медицина, 2002 28(3):106-123
Психосоцијален стрес и кардиоваскуларни болести. Дел 3: клинички и регулативни импликации на истражувањето на програмата на Трансцендентална Медитација. Бихејвиорална медицина, 2005 30(4):173-183

Објавено пред 2000 г.

Кликнете за повеќе

Испитување на намалувањето на стресот за хипертензија кај постари Афро-Американци: II. Анализи на полови и ризични подгрупи. Хипертензија, 1996 28(2):228-237
Ефекти на програмата на Трансцендентална Медитација врз намалувањето на стресот, здравјето и развојот на вработените: проспективна студија во две професионални опкружувања. Анксиозност, стрес и справување, 1993 6:245-262
Стрес, намалување на стресот и хипертензија кај Афро-Американците. Списание на Националната лекарска асоцијација, 1997 89(7):464-476
Стрес, намалување на стресот и хиперхолестеролемија кај Афро-Американците и белците: преглед. Етникуми и болести, 1999 9:451-462
Ефектот на техниката на Трансцендентална Медитација врз нивото на анксиозност. Списание за клиничка психологија, 1977 33(4):1076-1078 Трансценденталната Медитација го ублажува стресот. Состојба на корекции: Записници од од годишните конференции на Американската поправна асоцијација, 1988 (ст. 157-161). Лаурел, Мериленд: Американска асоцијација на поправните институции, 1989
Диференцијални ефекти на техниките за релаксација врз хроничната анксиозност: мета-анализа. Списание за клиничка психологија, 1989 45(6):957-974
Ефектите на техниката на Трансцендентална Медитација и прогресивната мускулна релаксација врз ЕЕГ кохерентноста, реактивноста на стрес и менталното здравје кај возрасните Афро-Американци. Меѓународно списание за неврологија, 1989 46(1/2):77-86
Техниката на Трансцендентална Медитација, адренокортикална активност и импликации врз стресот. Experientia, 1978 34(5):618- 619
Трансцендентална свест: проширена свесност како средство за превенција и елиминирање на ефектите од стресот. Стрес и анксиозност, том 5 (ст.261-315). Вашингтон: Издавачка корпорација Хемисфера, 1978
Примена на Трансценденталната Медитација за ублажување на стресот и промовирање на здравјето. Британско списание за медицински сестри, 1995 4(6):315-318
Ефекти на програмата на Трансцендентална Медитација врз прилагодливи механизми: промени во хормоналните нивоа и реакциите на стрес по четиримесечна практика. Психо- неуроендокринологија, 1997 22(4):277-295
Сите пристапи за спречување и искоренување на ефектите од стресот не се исти. Американско списание за промоција на здравјето, 1998 12(5):297-299
Произволно контролирано испитување на намалување на стресот за хипертензија кај постари Афро-Американци. Хипертензија, 1995 26(5):820-827
Следење на стресот во однесувањето на контролна група со употреба на краниомандибуларен индекс. Австралиско списание за стоматологија, 1990 35(2):147–151
Ефектите од програмата за менаџирање на стресот во владина агенција за висока безбедност. Анксиозност, стрес и справување, 1997 10(4):341-350
Важноста на намалувањето на стресот и зајакнувањето на зависниците при детоксификација: потенцијалот кој го нуди Трансценденталната Медитација. Квартално списание за третман на алкохолизам, 1994 11(3/4):297-331
Стрес, стероиди и „Oџас" (Санскрит – виталност, животна енергија на телото): неуроендокрини механизми и современа примена на древните пристапи за превенција на болести. Индиско списание за физиологија и фармакологија, 1995 39(1):3-36
Намалување на стресот и спречување на хипертензија: прелиминарна поддршка за психо-неуроендокринолошкиот механизам. Списание за алтернативна и комплементарна медицина, 1995 1(3):263-283