Пронајдете го својот ТМ учител сега

"Медитацијата помага во креативноста ... тоа е речиси како ТМ креативно да помага на ниво кое не можам да го опишам ... но тоа допира до нешто толку длабоко што кога уживам во придобивките, не сум ни свесна за тоа".

Eva Mendes on TM

Ева Мендез

Лесно поврзете се со вашата
најдлабока внатрешна креативност

Голема истражувачка студија на Американскиот Универзитет откри дека ТМ создава алфа мозочни бранови. Клиниката „Мајо" опишува дека алфа-мозочните бранови се поврзани со „релаксирана, среќна и фокусирана" состојба на умот.

Поради тоа луѓето кои учат ТМ често велат дека се повеќе фокусирани, креативни и продуктивни во активностите од било кога порано. Многумина од нив и претходно пробале други видови на медитација. Табелата подолу ја прикажува клучната разлика помеѓу ТМ и другите техники.

Creativity Chart 1

Мартин Скорсезе и Реј Далио

"Открив дека не можам без неа (TM)"

Дејвид Линч

"Идеите се фаќаат на подлабоко ниво"

Направете го првиот чекор сега

или контактирајте нè за да закажете состанок

Кликнете овде за нашата политика за приватност

Науката ги откри неверојатните ефекти на ТМ врз мозокот

Многу објавени истражувачки трудови ги имаат документирано мозочните придобивки од ТМ, вклучувајќи:

  • Појасно размислување
  • Подобрена меморија
  • Подобрена способност за учење
  • Поголема креативност
  • Зголемена продуктивност

Истражувања кои ги покажуваат ефектите на ТМ врз мозокот

Објавено од 2000 г. до денес

Кликнете за повеќе

Ефект од практикувањето на детската техника на Трансцендентална Медитација врз развојот во когнитивната фаза: стекнување и зацврстување на логичкото размислување. Списание за општественото однесување и личноста, 2005 17(1):21-46
Мозочни модели за самосвесност. In B Beitman, J Nair (eds), Дефицити на самосвесност. Њујорк: WW Norton, 2004
Забрзување на когнитивниот и личниот развој: лонгитудинални студии со деца од предучилишна и училишна возраст. Списание за општественото однесување и личноста, 2005 17(1):65-91
Повисок развој, интеграција на мозокот и совршеност во лидерството. Менаџерска одлука, 2009 47(6):872-894
Будење на креативна интелигенција и врвна ефективност: заживување на азиска традиција. Примена на човековата интелигенција во азиските бизниси. Лондон: Macmillan и Њујорк: St. Martin; Press, 2001
Напредна ЕЕГ фаза на синхронизација во алфа временски домен за време на практикување на Трансцендентална Медитација: импликации врз кортикалната интеграциона теорија. Процесирање на сигнали, 2005 85(11):2213-223
Ефектот на програмата на Трансцендентална Медитација врз интелектуалниот развој на старите лица кои живеат сами. Списание за општествено однесување и личноста, 2005 17(1):217-226
Три произволни експерименти за холистичките лонгитудинални ефекти на техниката на Трансцендентална Медитација врз спознавањето. Интелигенција, 2001 29(5):419-440
Времени ефекти од медитацијата врз когнитивниот стил (начинот на кој личноста ги обработува информациите, перцепира, мисли и решава когнитивни проблеми). Списание за Индиска психологија, 2003 21:38-51
Функционирањето на мозокот како основа за духовни искуства и етичко однесување. ФБИ Билтен за спроведување на законот, 2009 78(5):26-32
Автономни и ЕЕГ модели кои го издвојуваат трансцендирањето од другите искуства за време на практикувањето Трансцендентална Медитацијa. Меѓународно списание за Психофизиологија, 2005 42(1):1-9
Трансферзални и лонгитудинални истражувања на ефектите од Трансценденталната Медитација врз интерхемисферната фронтална асиметрија и фронталната кохерентност. Меѓународно списание за Неврологија, 2006 116(12):1519-38
Психолошки и физиолошки карактеристики на можен континиум на самосвест дефиниран од релациите - однос кон предмет и однос кон себе. Свесност и спознавање, 2004 13(2):401-420
Мојот мозок ме натера да го направам тоа: созревање на мозокот и саморазвој. Постконвенционалната личност: Перспективи на повисок развој (ст. 23-38). Њујорк: SUNY Press, 2011
Хиперкинетски синдром, функционирање на мозокот и практикување Трансцендентална Медитацијa. Умот и мозокот, Списание за Психијатрија, 2011 2(1):73-81
Основна само-односна мозочна состојба на идентификување со нашето внатрешно јас: модели на кохерентност, моќ и извори на точна електромагнетна томографија со ниска резолуција (eLORETA) за време на одмор со затворени очи и практикување Трансцендентална Медитација. Когнитивна обработка, 2010 11(1):21-30
Моделите на ЕЕГ кохерентноста, моќта и контингентните негативни варијации ја карактеризираат интеграцијата на трансцендентални и будни состојби. Биолошка психологија, 2002 61(3):293-319
Невропластичност, контингентни негативни варијации и трансцендентни искуства за време на практикувањето на техникатата на Трансцендентална Медитација. Биолошка психологија, 2000 55(1):41-55
Свесност и спознавање: улогата на обуката за свесност врз развојот на детето. Списание за општествено однесување и личноста, 2005 17(1):47-64
Медијалниот префронтален кортекс и предниот цинглуларен кортекс во создавањето на алфа активност предизвикана од Трансценденталната Медитацијa: студија со користење магнетоенцефалографија (МЕГ). Списание Acta Medica Okayama, 2006 60(1):51-58-183

Објавени пред 2000 г.

Кликнете за повеќе

Ефектот на Трансценденталната Медитација врз благата и умерена хипертензија. Списание на Асоцијацијата на доктори на Индија, 1981 29:591-596
Испитување на намалувањето на стресот за хипертензија кај постари Афро-Американци: II. Анализи на полови и ризични подгрупи. Хипертензија, 1996 28(2):228-237
Стрес, намалување на стресот и хипертензија кај Афро-Американците. Списание на Националната лекарска асоцијација, 1997 89(7):464-476
Ефектот од медитацијата врз серумскиот холестерол и крвниот притисок. Списание на Израелската здравствена асоцијација, 1978 95(1):1-2 Финансиски достапно менаџирање на хипертензијата: споредба на терапии со лекови со алтернативна програма. Американско списание за здравствена заштита, 1966 2(4):427-437
Во потрага по оптимален третман за хипертензија: преглед и фокус на Трансценденталната Медитацијa. Личност, зголемен крвен притисок и примарна (есенцијална) хипертензија (ст.291-312). Вашингтон: Издавачка корпорација Хемисфера,1992
Произволно контролирано испитување на намалување на стресот за хипертензија кај постари Афро-Американци. Хипертензија, 1995 26(5):820-827
Систолен крвен притисок и долгорочно практикување на Трансцендентална Медитација и ТМ Сиди програма: ефектите на ТМ врз систолниот крвен притисок. Психосоматска медицина, 1983 45(1):41- 46
Намалување на стресот и спречување на хипертензија: прелиминарна поддршка за психо-неуроендокринолошкиот механизам. Списание за алтернативна и комплементарна медицина, 1995 1(3):263-283
Контролирана студија за ефектите на Трансценденталната Медитацијa врз кардиоваскуларната реактивност и амбулаторниот крвен притисок. Меѓународно списание за Неврологија, 1997 89(1/2):15-28
Корист од програмата на Трансцендентална Медитацијa во лекувањето на пациенти со коронарна артериска болест. Американско списание за кардиологија, 1966 77 (10):867-870