Техниката на Махариши за Трансцендентална Медитација

Нашиот основач Махариши Махеш Јоги беше признаен како водечки научник на полето на свеста и најголем учител на нашето време.

Техниката на Махариши за Трансцендентална Медитација е најпрактикуваната и најпроучуваната програма за саморазвој во светот. Во текот на изминатите 60 години Махариши основа глобална организација со центри во 108 земји. Објавени се стотици книги за учењата на Махариши, кои се преведени на многу јазици. Прочитајте повеќе за Махариши Махеш Јоги

Направете го првиот чекор

Контактирајте нè

Махариши Махеш Јоги:

„Среќата е цел на секој од нас. За да ја постигнеме, треба да допреме до нашата внатрешност, и со помош на Трансценденталната Медитација да му дозволиме на умот да се издигне до нивото на совршена среќа и блаженство".