Пронајдете го својот ТМ учител сега

Вклучува

Инструкции еден на еден

Доживотни придобивки

Поддршка и следење на праксата

Еднократна уплата
за вработени лица - 9,000 денари

за невработени лица, пензионери, студенти и деца над 10 годишна возраст - 4,500 денари

за деца под 10 годишна возраст- 3,000 денари

фамилијарна пакет цена за членови на потесно семејство (сопруг, сопруга и невенчани деца)- 14,000 денари

 

цена за ВИП индивидуален курс - еден на еден- 12,500 денари

Курсеви прилагодени на вашите потреби и групни курсеви.

Исто така можеме да обезбедиме приватни инструкции, групни инструкции, курсеви за компании и курсеви за едукативни институции.

Финансиски олеснувања и стипендии

Нашата цел е да ја направиме ТМ достапна за секого. Секој локален ТМ центар има одреден ценовник, како и делумни финансиски олеснувања или делумни стипендии за оние кои се соочуваат со потешкотии во плаќањето на курсот. За повеќе информации контактирајте го вашиот локален ТМ учител.

Непрофитна организација.

Техниката на Трансцендентална медитација е достапна во Македонија преку Здружението за примена на Трансцендентална Медитација Скопје, регистрирано во Централен регистар на Република Македонија со ЕМБС 5622590 и ЕДБ 4030000438970. Целиот приход од курсевите и членарината оди за поддршка на eдукативните и добротворните иницијативи на интернационалната организација.

Дејвид Линч Фондација

"Лекување трауми и трансформирање животи"

Помагање на оние на кои им е потребна помош

Нашето Здружение заедно со интернационалните организации за ТM ширум светот ја промовираат техниката на ТM како поддршка на програмите за млади кои се во ризик, бездомници, затвореници и останати групи на кои им е потребна помош. За повеќе информации ве молиме посетете ја интернет страната на Дејвид Линч фондацијата.

Направете го првиот чекор сега

или контактирајте нè за да закажете состанок

Кликнете овде за нашата политика за приватност